CF Filtering & Search

CF Filtering & Search wyszukiwarka

Najedź myszką, aby powiększyć
ZBROJA JAPOŃSKA NOWOŻYTNA (TOSEI GUSOKU
Z HEŁMEM SUJI KABUTO, Japonia, późny okres Edo (koń. XVIII / I poł. XIX w).
Opis

1. Hełm „suji kabuto” z dzwonem („hashi”) złożonym z podłużnych płytek (suji) ułożonych promieniście i zbiegających się ku górze, z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami w postaci odgiętych na zewnątrz żeberek, z okrągłym otworem na szczycie („techn.”) zwieńczonym ozdobnym pierścieniem „teren kanamono”. Wewnątrz dzwonu umieszczona jest pikowana, okrągła wyściółka z czerwonej tkaniny. Nakarczek (shikoro) złożony z pięciu folg, wiązanych taśmami do podstawy dzwonu (kashimaki) z odwiniętymi na zewnątrz końcami pokrytymi zdobioną skórą. Na przodzie do podstawy dzwonu przymocowany jest daszek (mabizushi) z przynitowanym uchwytem (haraidate) służący do osadzenia na przodzie hełmu ozdoby w formie rogów (kawagata). Na tyle dzwonu umieszczony jest pierścień (kasaji rushi no kan) z zaplecionym na nim ozdobnym węzłem (agemaki). Hełm uzupełnia maska osłaniająca dolną część twarzy (menpo) z odejmowaną osłoną nosa (uhihari), połączona z zawieszonym pod brodą obojczykiem złożonym z kilku folg.

2. Kirys zbroi złożony z napierśnika i naplecznika w typie „okegawa do” połączonych na lewym boku zawiasami. Napierśnik wys. około 44 – 45 cm, złożony z płyty czołowej (nagakawa), wykonanej z czterech nitowanych na krawędziach folg, uzupełnionej u góry folgami i nakładką, zaś u dołu dwiema luźnymi folgami, łączonymi granatowymi taśmami bawełnianymi. Naplecznik wys. ok. 40 cm, wykonany podobnie jak napierśnik z płyty złożonej z nitowanych folg, uzupełnionej u góry nakładkami z pasami barkowymi, u dołu luźnymi folgami. Na napleczniku umocowany jest pierścień z ozdobną podkładką (agemaki no kan) do którego wiązano początkowo duży, ozdobny węzeł „agemaki”, później zatykano drzewce proporca „sashimono”.

3. Przy kirysie zachowanych jest pięć taszek „kasazuri”: trzy z przodu przy napierśniku, dwie z tyłu przy napleczniku. Każda złożona z pięciu folg wykonanych ze skóry, pokrytych laką i połączonych bawełnianymi taśmami. Zapewne kilku brakuje.

4. Dwa naręczaki „shino gote” z osłoną dłoni, przypinane przy napleczniku do pasów barkowych, pod naramiennikami. Wykonane z płótna pokrytego jedwabiem i brokatem, na który naszyto drobną plecionkę kolczą, uzupełnioną blaszanymi płytkami.

5. Dwa naramienniki „tosei sode” zawieszone nad naręczakami na pasach barkowych naplecznika. Każdy złożony z siedmiu folg wykonanych z blachy i pokrytych laką, od spodu skóra, uzupełnionych u góry poziomą płytą „kanmuri ita” pokrytą malowaną skórą i obwiedzioną na krawędzi obwódką z paska blachy („tu kurin”), mocowaną do górnej folgi ozdobnymi płytkami „hasso kanamono”. Przy środkowej foldze przymocowana jest ozdobna płytka „kogai kanamono” z pierścieniem do zaplecenia sznurów stabilizujących położenie naramienników.

6. Dwa nabiodrki „haidate”, wiązane do płyty napierśnika pod taszkami. Wykonane podobnie jak naręczaki z płótna pokrytego jedwabiem i brokatem, z naszytymi u dołu pięcioma rzędami małych płytek skórzanych, pokrytych laką, łączonych dodatkowo bawełnianymi tasiemkami.

7. Uzupełnieniem zbroi są dwa nagolenniki „shino suneate”, wykonane podobną techniką do nabiodrków i naręczaków z płótna i brokatu, wzmocnionych wypukłymi płytkami shino” łączonymi fragmentami plecionki kolczej. U góry uzupełnione nakolankami, wykonanymi w formie brygantyny z małych, sześciokątnych płytek pikowanych pomiędzy warstwami tkaniny.

 

 

Stan zachowania: ubytki laki na folgach kirysu, taszkach i nabiodrkach. Rozchodzące się włókna jedwabiu na nareczakach i nabiodrkach

 

Pochodzenie: sprowadzona z Japonii przez niemieckiego dyplomatę. Od niego nabyta przez słynnego projektanta biżuterii Falko Marxa. Po latach Marx sprzedał ją polskiemu kolekcjonerowi.

Miejsce: Salon Aukcyjny Zajączka

Base price 78200,00 zł
Zadaj pytanie o produkt

Zapraszamy do naszych salonów