Zapytaj o produkt

COPIA TABULARIS, Galicja, Lwów, 19.09.1841

Rękopis po łacinie; s.8; 34 x 21 cm, znak opłaty skarbowej 15 grajcarów Sprawa gmin w Niezwiskach i Harasimowie przeciwko właścicielom dóbr Niezwiska, Harasimów i Chocimierz. Dotyczy hrabiów Koziebrodzkich
117-copia-tabularis-galicja-lwow-19-09-1841